Viktória Moricová

Kolónia Hviezda 10653/116
036 01 Martin
IČO: 53 570 464
DIČ: 112 696 5873
Nie sme platcom DPH.

Obvodný úrad Martin
Číslo živnostenského registra: 550-31742
IBAN: SK06 0900 0000 0051 3362 9059

Kontakt: 0907 089 161
e-mail: tekvicovy@gmail.com

Orgánom dozoru pre spoločnosť www.tekvicovy-olej.sk je:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina 1, Slovenská republika

Kontakt:
Tel. č.: 041/724 58 68
E-mail: za@soi.sk

Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti predaja potravín a výživových doplnkov, je Štátna veterinárna a potravinová správa:

RVPS ŽILINA, Jedľová 285/44, 010 04 Žilina-Závodie, Tel.: 041/763 12 27